-----------------------------------

مسابقات کشتی کج دبلیو دبلیو ای اسمکدان این هفته:

تاریخ برگزاری: 10 دسامبر 2010

نتایج کوتاه مسابقاتی که در دبلیو دبلیو ای اسمکدان این هفته برگزار گردید:

مسابقه اول: کاوال در مقابل جک سواگر ........................................ برنده مسابقه: جک سواگر

مسابقه دوم: هرنسواگل در مقابل عقاب جک سواگر ........................... برنده مسابقه: هرنسواگل

مسابقه سوم: کوفی کینگستن در مقابل دالف زیگلر ........................... برنده مسابقه: کوفی کینگستن

مسابقه چهارم: کودی رودز در مقابل کریس مسترز ............................. برنده مسابقه: کریس مسترز

مسابقه پنجم: تگ تیم مچ ....................................................... برنده مسابقه: سانتینو مارلا و ولادمیر کازلاو

مسابقه ششم: ناتالیا درمقابل لیلا .............................................. برنده مسابقه: ناتالیا

مسابقه هفتم: ایج و ری میستریو درمقابل آلبرتو دلریو ........................ برنده مسابقه: ایج و ری میستریو

عکس های اسمکدان 10 دسامبر 2010 بصورت کامل

لینک دانلود (لینک مستقیم) ..................................... حجم: 3.06 مگابایت | تعداد : 109 قطعه

لینک دانلود ( مدیافایر لینک کمکی ............................ حجم: 3.06 مگابایت | تعداد : 109 قطعه

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عکس های اسمکدان 10 دسامبر 2010

لینک دانلود (لینک مستقیم) ................................... صحبتهای کین و ایج | حجم: 244 مگابایت | تعداد : 10 قطعه

لینک دانلود ( مدیافایر لینک کمکی .......................... صحبتهای کین و ایج | حجم: 244 مگابایت | تعداد : 10 قطعه

 

لینک دانلود (لینک مستقیم) ............................ جک سواگر در مقابل کاوال | حجم: 385 مگابایت | تعداد : 15 قطعه

لینک دانلود ( مدیافایر لینک کمکی ................... جک سواگر در مقابل کاوال | حجم: 385 مگابایت | تعداد : 15 قطعه

 

لینک دانلود (لینک مستقیم) ............... هرنسواگل در مقابل عقاب جک سواگر | حجم: 547 مگابایت | تعداد : 18 قطعه

لینک دانلود ( مدیافایر لینک کمکی ...... هرنسواگل در مقابل عقاب جک سواگر | حجم: 547 مگابایت | تعداد : 18 قطعه

 

لینک دانلود (لینک مستقیم) .................. کوفی کینگستن در مقابل دالف زیگلر | حجم: 446 مگابایت | تعداد : 15 قطعه

لینک دانلود ( مدیافایر لینک کمکی ......... کوفی کینگستن در مقابل دالف زیگلر | حجم: 446 مگابایت | تعداد : 15 قطعه

 

لینک دانلود (لینک مستقیم) .................... کودی رودز در مقابل کریس مسترز | حجم: 377 مگابایت | تعداد : 12 قطعه

لینک دانلود ( مدیافایر لینک کمکی ........... کودی رودز در مقابل کریس مسترز | حجم: 377 مگابایت | تعداد : 12 قطعه

 

لینک دانلود (لینک مستقیم) .............................................  تگ تیم مچ | حجم: 446 مگابایت | تعداد : 14 قطعه

لینک دانلود ( مدیافایر لینک کمکی ....................................  تگ تیم مچ | حجم: 446 مگابایت | تعداد : 14 قطعه

 

لینک دانلود (لینک مستقیم) ......................................  ناتالیا درمقابل لیلا | حجم: 322 مگابایت | تعداد : 10 قطعه

لینک دانلود ( مدیافایر لینک کمکی .............................  ناتالیا درمقابل لیلا | حجم: 322 مگابایت | تعداد : 10 قطعه

 

لینک دانلود (لینک مستقیم) ................ ایج و ری میستریو درمقابل آلبرتو دلریو | حجم: 412 مگابایت | تعداد : 15 قطعه

لینک دانلود ( مدیافایر لینک کمکی ....... ایج و ری میستریو درمقابل آلبرتو دلریو | حجم: 412 مگابایت | تعداد : 15 قطعه

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 22 آذر 1389    | توسط: محمد فضلعلی    | طبقه بندی: دانلود مسابقات كشتی كج،     |
نظرات()